შეაფასე ტრადიცია!

თეთრი ღვინო


  • მანავი
  • კასრის მწვანე
  • რქაწითელი მწვანე
11

სახეობა

25

ჯილდო

8

სახეობა

25

ჯილდო

წითელი ღვინო


  • საფერავი კასრის
  • საფერავი კაბერნე
  • საფერავი პრემიუმ
3

სახეობა

25

ჯილდო

ვარდისფერი ღვინო


  • როზე საფერავი
  • როზე კაბერნე საფერავი
  • როზე კაბერნე თავკვერი

გიუაანი ახდენს სოფელ მანავში მოყვანილი სხვადასხვა ჯიშის ყურძნის გადარჩევას, შემდეგ კი მის დაყენებას, როგორც ტრადიციული, ისე თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით

კომპანია ორიენტირებულია ხარისხზე და მისი წარმადობაც შეზღუდულია, მას ამ ეტაპზე შეუძლია მომხმარებელს შესთავაზოს წელიწადში 400 000 ბოთლი მაღალხარისხიანი პროდუქცია. ღვინის ხარისხზე ზრუნავენ კომპანიის მაღალკვალიფიციური ქართველი და უცხოელი სპეციალისტები